General Company

INSTITUT LATIHAN MEMANDU SEPAKAT MALAYSIA BHD. (TAIPING)

GENERASI PEMANDU KE ALAF BARU...KENAPA TIDAK ANDA??

VISI DAN MISI 

VISI

Menuju ke arah kecemerlangan menjadi pilihan utama pelanggan dan sumbangan ke arah pengurangan kadar kemalangan jalan raya.

MISI

# Kami beriltizam sentiasa memberi perkhidmatan yang mencapai kepuasan pelanggan dan kemahiran memandu yang di akui oleh kerajaan.

# Kami akan menjadi majikan yang terbaik yang sentiasa membangunkan anggota kami untuk menjayakan organisasi dan kerjaya. Sentiasa mengamalkan " Self Regulatory" terhadap undang-undang dan peraturan.

#  Kami komited dalam menyediakan infrastruktur yang selesa berkualiti dan mengutamakan keselamatan pelanggan/pengguna.

# Kami bertanggungjawab berterusan untuk melaksanakan penambahbaikan dalam mencapai visi kami.

PIAGAM PELANGGAN

MEMBERIKAN PERKHIDMATAN SECARA MESRA, CEKAP DAN BERETIKA PELANGGAN

  • Membimbing pelajar-pelajar supaya mematuhi undang-undang jalan raya.
  • Menyediakan dan melaksanakan aktiviti mengikut kokurikulum yang ditetapkan.
  • Mengendalikan dan menguruskan semua aktiviti dengan baik dan tulus.

 

PENGANGKUTAN

Pihak kami menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk pelajar pergi dan balik dari tempat tinggal mahupun tempat latihan memandu.