Pricelist

INSTITUT LATIHAN MEMANDU SEPAKAT MALAYSIA BHD. (TAIPING)

GENERASI PEMANDU KE ALAF BARU...KENAPA TIDAK ANDA??

KELAS B2                                            HARGA BAYARAN                  JUMLAH

PENDAFTARAN                                                              RM 212.00                                    RM 212.00

KPP                                                01

9 1/2 JAM                                      02                         RM 159.00                                   RM 159.00

LATIHAN 6 JAM                           03

PRA UJIAN 1/2 JAM           

UJIAN JPJ (PRAKTIKAL)

JUMLAH                                                                       RM 371.00                               RM 371.00

*BAYARAN TERMASUK BUKU UNDANG-UNDANG KPP UJIAN

KOMPUTER LESEN 'L' KECUALI LESEN 'P' 

KELAS B FULL                                          HARGA BAYARAN                        JUMLAH


PENDAFTARAN                                                                      RM  318.00                                        RM 318.00

KPP                                                  01

9 1/2 JAM                                 02                                   RM  318.00                                        RM 318.00
LATIHAN 6 JAM                      03                       

PRA UJIAN 1/2 JAM                                                        RM 318.00                                        RM 318.00     

UJIAN JPJ (PRAKTIKAL)                                    
JUMLAH           
                                                   RM 954.00                                        RM 954.00 
   

*BAYARAN TERMASUK BUKU UNDANG-UNDANG 

KPP UJIAN KOMPUTER LESEN 'L' KECUALI LESEN 'P'   

           **BAYARAN UNTUK +KELAS                                 RM 636.00                                   RM 36.00                         RM 636.00

* TIDAK TERMASUK LESEN 'L' & KAD UJIAN

                  

KELAS D                                      HARGA BAYARAN                       JUMLAH


PENDAFTARAN                                                

KPP                                     01                               RM 371.00                                              RM 371.00

5 1/2 JAM                           02                              RM 318.00                                              RM 318.00

**LATIHAN 10 JAM           03                              RM 318.00                                             RM 318.00

PRA UJIAN JPJ 1/2 JAM

UJIAN JPJ (PRAKTIKAL)                                     RM 159.00                                               RM 159.00

JUMLAH                                                              RM 1,166.00                                             RM 1,166.00

*BAYARAN TERMASUK BUKU UNDANG-UNDANG

KPP UJIAN KOMPUTER,LESEN 'L'

KECUALI LESEN 'P'

KELAS DA (AUTO)                              HARGA BAYARAN                                  JUMLAH

PENDAFTARAN                                                  RM 371.00                                              RM 371.00

KPP                                  01

5 1/2 JAM                         02                             RM 371.00                                         RM 371.00

LATIHAN 10 JAM            03                         RM 371.00                                            RM 371.00

PRA UJIAN 1/2 JAM 

UJIAN JPJ (PRAKTIKAL)                             RM 159.00                                            RM 159. 00  

JUMLAH                                                      RM 1,272.00                                          RM 1,272.00

*BAYARAN TERMASUK BUKU UNDANG-UNDANG

KPP UJIAN KOMPUTER,LESEN 'L'

KECUALI LESEN 'P'

KELAS E                                              HARGA BAYARAN                                JUMLAH


PENDAFTARAN,TEORI &
AMALI(6JAM)                               
                
RM 350.00                                         RM 350.00  

LATIHAN 8 JAM                                          RM 350.00                                        RM 350.00

PRA UJIAN 1/2 JAM                                      
UJIAN JPJ (PRAKTIKAL)                           
RM 400.00                                         RM 400.00


JUMLAH                                                     RM 1,100.00                                  RM 1,100.00

KELAS GDL                                              HARGA BAYARAN                          JUMLAH

KURSUS GDL & UJIAN                                  RM 300.00                                     RM 300.00

(TIDAK TERMASUK PEMERIKSAAN)

TAMBAH KELAS & RAYUAN (GDL)                     RM 200.00                                     RM 200.00

LAIN-LAIN BAYARAN                                   HARGA BAYARAN                              JUMLAH

MASA TAMBAHAN KELAS D  
 Manual                                           1 JAM                             RM 35.00                                                RM 35.00
 Auto                                                1 JAM                            RM 45.00                                                RM 45.00

UJIAN ULANGAN (QTI)
E                                                       1 JAM                            RM 30.00                                                 RM 30.00
D                                                      1 JAM                            RM 30.00                                                  RM 30.00
B                                                      1 JAM                            RM 30.00                                                  RM 310.00
B2                                                    1 JAM                            RM 20.00                                                  RM 20.00

UJIAN ULANGAN PRAKTIKAL (JPJ)
B2                                                   1 JAM                            RM 100.00                                                RM 100.00
B FULL                                           1 JAM                            RM 200.00                                                RM 200.00
                                                   1 JAM                            RM 150.00                                                 RM 150.00
                                                   1 JAM                            RM 200.00                                                 RM 200.00
GDL                                                1 JAM                            RM  50.00                                                  RM 50.00